Paruošiamieji dailės kursai

••• PARUOŠIAMŲJŲ DAILĖS KURSŲ (AITMANO STUDIJA) mokymo programa skirta pasiruošti stojamiesiems egzaminams į architektūros, dizaino ir dailės specialybes Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Dėstomi dalykai: PIEŠIMAS, TAPYBA, KOMPOZICIJA. Mokymas individualizuojamas pagal pasirinktas specialybes. Stojantieji į užsienio universitetus paruošia savo darbų reprezentatyvu Portfolio. Studija dirba nuo 1998 m. Kiekvienais metais apie 90% mokinių, baigusių paruošiamuosius dailės kursus, sėkmingai įstoja į pasirinktą architektūros ir dailės specialybių valstybės finansuojamas vietas. Kauno senamiestyje, neformalioje, klubinėje aplinkoje vyksta individualūs užsiėmimai pagal kiekvieno mokinio poreikius. Studentai, buvę mūsų mokiniai, dažnai aplanko studiją. Jie mielai dalijasi savo patirtimi apie studijas Lietuvoje ir užsienyje.